PRAWO RODZINNE


Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego:


• sprawy o rozwód i separację,

• sprawy o podział majątku wspólnego,

• sprawy dot. umów majątkowych małżeńskich,

• sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd,

• sprawy alimentacyjne,

• sprawy dot. władzy rodzicielskiej i kontaktów w dzieckiem,

• sprawy dot. przysposobienia,

• sprawy dot. pochodzenia dziecka (ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, uznanie dziecka).


W sprawach z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria oferuje następujące usługi:


º udzielanie porad prawnych,

º sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych,

º reprezentowanie Klienta w postępowaniu mediacyjnym,

º reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi oraz polubownymi,

º przygotowywanie projektów umów majątkowych małżeńskich.