PRAWO GOSPODARCZE


W sprawach z zakresu prawa gospodarczego Kancelaria oferuje następujące usługi:


• zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,

• obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników w
spółkach kapitałowych (m. in. przygotowywanie zgromadzeń, opracowywanie projektów uchwał organów spółek),

• reprezentowanie Klienta przed sądami w sprawach m.in. zaskarżania uchwał, subsydiarnej odpowiedzialności
członków zarządu spółki z o.o.,

• reprezentowanie Klienta w postępowaniach rejestrowych,

• prowadzenie bieżącej obsługi działalności przedsiębiorców (m.in. dochodzenie należności, prowadzenie
postępowań rejestrowych, spraw pracowniczych, opiniowanie umów, przygotowywanie projektów uchwał
organów),

• udzielanie porad prawnych w sprawach gospodarczych.